Språkkunskaper

Svenska – modersmål

Tyska – flytande tal och skrift, har varit bosatt i Tyskland i omgångar, sammanlagt tre år

Engelska – flytande tal och skrift