Förtroendeuppdrag

Valberedning till styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hjälmaren-Sköntorp (2010-2012)

Suppleant i styrelsen för Riksbyggens BRF Stockholmshus nr 37 (2005-2007)