Elanders

Systemutvecklare  (2008-2017)

Arbetsuppgifterna består av utveckling, förvaltning samt kundanpassningar av Elanders egenutvecklade CMS och webshop. Den huvudsakliga inriktningen ligger på utveckling i C#/ASP.NET samt transformationer i XSLT, XSL-FO.

Utvecklingen sker enligt agila metoder med daily scrum. Projekten har ofta en internationell karaktär, då Elanders är en global koncern med kunder över hela världen.

Det förekommer frekvent uppdrag från kunder till Elanders, där arbetsrollen är motsvarande extern konsult.

Exempel på vad jag jobbar med:

WebBase – Elanders webbaserade CMS, som säljs till kunder inom framför allt fordons- och verktygsindustrin. WebBase lagrar kundens content (texter, bilder och struktur) och producerar tryckfärdig PDF för t ex katalogproduktion, samt specialanpassningar för kund som t ex export till responsiv web. Systemet hanterar översättningsflöden och språklager. Våra stora kunder har ett 30-tal språk. Tekniker jag jobbar med: C#, ASP.Net, SQL Server, MVC, XSLT, XSL-FO, Antenna House Formatter.

EWS (Elanders Web Shop) – en webbshop där Elanders distribuerar här sina kundunika tryckprodukter till tredje part eller internt för beställning. Tekniker jag jobbar med: Dynamics AX, web parts, x++, C#, ASP.NET. Single Sign On lösningar, Ping federade/SAML.

Integrationer. Orderhantering, avisering, lagersaldo, artikelinformation, faktureringsunderlag utbyts mellan interna webbshoppar och affärssystem samt mot kunders affärssystem och t ex faktureringstjänster. Tekniker jag jobbar med: Microsoft BizTalk Server, Microsoft Dynamics AX, C#, ASP.NET

Transformationer från XML till responsiv HTML/CSS samt till mobil app. Tekniker jag jobbar med: XSLT, DITA, batch-skript, XSD Schema.

Transformationer från XML till tryckfärdig PDF. Tekniker jag jobbar med: XSLT, XSL-FO, Antenna House Formatter.