Om mig


Under mina yrkes­verk­samma år som system­ut­vecklare har jag jobbat mycket med olika Content Mana­gement System, CMS. Dels med ut­veckling av själva systemen, både gräns­snitt och back­end. Men också med trans­forma­tion av data (oftast XML) från CMS till andra platt­formar (t ex res­ponsiv web, mo­bila platt­formar etc) och format (html, xml, pdf).

De främsta tekniker jag använder är C#/ ASP.NET/ Microsoft SQL Server, samt för transformationer XSLT och XSL-FO. Jag har också jobbat mycket med integrationer av olika slag, främst i BizTalk.

I arbetslivet tycker jag att det är viktigt att vara effektiv, att fokusera på rätt saker och att uppnå mål. Jag arbetar gärna i team, och tycker om att jobba agilt och iterativt, gärna i internationella projekt.